Pure

August 29 -September 10, Pure, Xiang Liqing Solo Exhibition

     
Xiang Liqing
Knife 2
136x80cm
photo
ED.10 
  Xiang Liqing
Knife 1
136x80cm
photo
ED.10 
   
         
   
Xiang Liqing
Crawling State
ceramic sculpture
500pcs
21x15x9cm(each)
2003
       

 

       
Xiang Liqing
a group of standing peole
ceramic sculpture
20x30cm(each)
2003
     
       
       
     
Xiang Liqing
Building
ceramic sculpture
7pcs
15x20x54cm(each)
2003
     
       

 

     
Xiang Liqing
Hold your flag
photo
ED. 10
170x34cm
2003
           
             
 
   
 
   

 

     
         

 

Creative Scenes About Xiang Liqing’s Work -  Zhang Li

By Yang Xin Yi

 

Artist Page Xiang Liqing