Works by some Woman Artists

Chen Yanyin, Jin Weihong, Liang Yue, Liu Yan, Xu Xiaoyu
July 28 - August 14, 2003

 
     
Chen Yanyin
Northener in Shanghai
Bronze 2000
18 x 16 x 24 cm
CYYs25
  Chen Yanyin
Public Transport
Bronze 1996
60 x 20 x 25 cm
 

       
Liu Yan
Harmoniour Sound in the Prosperous World
Ink  and mixed media on paper
48 x 80 cm
       
         
     
Liu Yan
Offer a Sacrificed for Flower
Ink  and mixed media on paper
52 x 40 cm
  Liu Yan
Luxury and dissipation
Ink  and mixed media on paper
32 x 32 cm
   

 

 
Xu Xiaoyu
Super Image - Guangzhou, Sex Product, Made in China
Photography
120 x 80 cm x 2
 
   
 
Xu Xiaoyu
Super Image - Qingyan Town, Guizhou Prov., Soft Drink, Made in China
Photography
120 x 80 cm x 2
 
   
 
Xu Xiaoyu
Super Image - 1997, Beijing, Dart, Made in China
Photography
120 x 80 cm x 2
 

 

 

   
   
  Liang Yue
The Sky, on the bridge
Photo
53 x 75 cm
2002
 

 

 
JIN WEIHONG
Beautiful Landscape
ink & color on paper
68 x 69 cm
2002
JWH243
  JIN WEIHONG
Mood
ink & color on paper
54.4 x 69 cm
2002
JWH240