ShanghART Gallery 香格纳画廊
Home | Exhibitions | Artists | Research | Press | Shop | Space

Time and Space
Group Exhibition Yangyun Aman, Shanghai
Date: 10.17, 2021 - 12.02, 2021

Artists: DING Yi 丁乙 |  LIANG Shaoji 梁绍基 |  WU Yiming 邬一名 |  XU Zhen 徐震 |  YU Youhan 余友涵 |  ZHANG Enli 张恩利 |  ZENG Fanzhi 曾梵志 | 


Works Exhibited :

Links:
Yangyun ,

上海香格纳投资咨询有限公司
办公地址:上海市徐汇区西岸龙腾大道2555号10号楼

© Copyright ShanghART Gallery 1996-2024
备案:沪ICP备2024043937号-1

沪公网安备 31010402001234号