ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Chen Xiaoyun_ Bi_ Installation view, image courtesy OCAT Shanghai
Image From:
1. The Circular Impact: Video Art 21
CHEN Xiaoyun,KAN Xuan,LIANG Yue,LI Ran,XU Zhen,YANG Fudong,YANG Zhenzhong

Chen Xiaoyun_ Bi_ Installation view, image courtesy OCAT Shanghai 43,796.8KB