ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

The Installation view of Yang Zhengzhong's work
Image From:
1. Out of Love
YANG Zhenzhong,CHEN Xiaoyun,ZHU Jia,SHAO Yi

The Installation view of Yang Zhengzhong's work 117.8KB