ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

The Conversation with Master by XUE Song, Mixed Media On Canvas, 2013
Image From:
1. ShanghART Gallery
DING Yi,GENG Jianyi,LIANG Yue,LIANG Shaoji,PU Jie,SUN Xun,TANG Maohong,XIANG Liqing,XUE Song,YU Youhan,YANG Zhenzhong,ZHANG Enli,ZHOU Tiehai

The Conversation with Master by XUE Song, Mixed Media On Canvas, 2013 6,891.1KB