ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Charles Chaplin-City Lights by ZHOU Tiehai, Oil On Canvas, 2007
Image From:
1. ShanghART Gallery
DING Yi,GENG Jianyi,LIANG Yue,LIANG Shaoji,PU Jie,SUN Xun,TANG Maohong,XIANG Liqing,XUE Song,YU Youhan,YANG Zhenzhong,ZHANG Enli,ZHOU Tiehai

Charles Chaplin-City Lights by ZHOU Tiehai, Oil On Canvas, 2007 4,104.3KB