ShanghART Gallery 香格纳画廊
中文

Back to ShanghART

Left: Zhang Enli | Unfinished Space 1, Right: Geng Jianyi | Invisible
Image From:
1. 5 Plus
DING Yi,GENG Jianyi,YANG Fudong,YU Youhan,ZHANG Enli,XU ZHEN®,HU Jieming,WANG Youshen

Left: Zhang Enli | Unfinished Space 1, Right: Geng Jianyi | Invisible 484.2KB